Soruşturma Standartları

Soruşturma işlerinde; soruşturma konusu olay veya duruma ilişkin tarafların dinlenmesine ve soruşturulan kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün delillerin toplanmasına çalışılır. Vergi Müfettişi, soruşturma sırasında konuyu olabildiğince objektif bir bakış açısı ile ele alır.

Soruşturma işlerinin yürütülmesinde ceza hukukuna hakim olan evrensel ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalan Vergi Müfettişi; hukuk devleti olmanın gereklerini sağlamak üzere insan haklarına saygı ve insan haklarının güvenceye bağlanması, adaletin sağlanması ve güvenliğin tesis edilmesi amaçlarını gözetir. Soruşturulanın onur ve itibarının korunmasına dikkat ederek, araştırmanın kapsamını sınırlamamak kaydıyla soruşturma konusunun üçüncü şahıslar nezdinde duyulmamasına özen gösterir.