Raporlama Standartları

İnceleme Raporları; konuyla ilgili bilgi ve delilleri içerir, kolay anlaşılır, görevin gereğine uygun, doğru ve eksiksiz şekilde yazılır.

Yazılacak olan raporun hukuki ve somut delillere dayandırılması için görevin gerektirdiği inceleme ve tespitler tam olarak yapılır. Elde edilen delillere ilişkin tereddütlere ve eksik kalan hususlara da raporda değinilir. Yapılan çalışmalara ilişkin elde edilen sonuçlara ve bu sonuçlara ulaşmada yardımcı olan bilgi, belge ve görüşlere de raporlarda yer verilir. Yazılacak raporlarda görev konusuna ilişkin tespitler tarafsız bir şekilde ortaya konulur. Vergi Müfettişi, elde edilen bilgi ve belgeler ışığında raporunu önyargısız bir şekilde yazmaya özen gösterir; yazılacak raporlarda gerekli her hususa yer verirken, gereksiz tekrarların yapılmasından da azami ölçüde kaçınır.