Misyon

  • Çağdaş denetim tekniklerini kullanarak risk odaklı vergi incelemeleri yapmak,
  • Vergi kayıp ve kaçağına neden olan kayıt dışı ekonomiyi en aza indirmek,
  • Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmak, idarenin etkin ve hukuka uygun işleyişinin sağlanması amacıyla teftiş ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek
  • Maliye politikalarının oluşturulmasına yönelik hukuki düzenlemelerin hazırlanmasına katkıda bulunmak.

 Vizyon

Mükellef haklarını gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip, mesleki ve etik değerleri yüksek, maliye politikasına katkı veren aktif ve öncü bir denetim birimi olmak.