Duyurular

KEP Adresi Kullanımına Başlanmıştır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Başkanlığımız bünyesinde 09/01/2017 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. EBYS ile oluşturulan belgeler 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan "Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğuran güvenli ve nitelikli elektronik imza (e-imza) ile imzalanmaktadır.

02.02.2015 tarihli "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde kurum, firma ve şahıslarla yapılan yazışmalarda Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır ibaresinin yer alması yeterli görüldüğünden tarih, kaşe ve imza bilgisine gerek duyulmadığı anlaşılmıştır.

EBYS ile üretilen elektronik imzalı belgelerde doğrulama adresi ve pin numarası ile evrakın aslının elektronik imzalı olduğunu belirten "Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır." ibaresi bulunacak, bu belgelerde ayrıca ıslak imza, paraf ya da kaşe bulunmayacaktır. 
Bu çerçevede Başkanlığımızca EBYS ile Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan ve üretilen elektronik imzalı belgelerin muhataplarınca, kurumumuz web sayfasından belge aslını görüntüleme yapabilecekleri https://ebelge.vdk.gov.tr/Ebelge/EbelgeDogrulama.aspx doğrulama sayfası oluşturulmuştur. 
Bununla birlikte KEP entegrasyonu olan kurumlarla KEP adresi üzerinden yazışmaların yapılabilmesi amacıyla Başkanlığımız tarafından vdk@hs01.kep.tr adresi kullanılacaktır.