İstihdam Stratejisi

Vergi Denetim Kurulunda iş ve işlemlerin yürütülme süreçleri, günün işgücü ihtiyacının karşılanmasından öte uzun dönemli bir perspektifle ele alınmaktadır. Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz adayların seçilmesi ile başlayan süreç; müfettiş yardımcılarının üç yıllık bir süre sonunda mesleki bilgi, uygulama becerisi ve kurum kültürü bakımından yeterlik sınavına hazır hale getirilmesine yönelik olarak sürdürülür. Bu amaca uygun olarak müfettiş yardımcılarına gerekli ve yeterli çalışma ortam ve şartları sağlanır. Yapılan yeterlik sınavı sonrasında “Vergi Müfettişi” olmaya hak kazanmış olan müfettiş yardımcıları; bilgi düzeyleri, beceri dereceleri ve mesleki yeterliklerine uygun olarak Kurulca belirlenecek gruplarda görevlendirilmek üzere istihdam edilir.