İnsan Kaynakları Yönetimi

Vergi Denetim Kurulunda İnsan Kaynakları yönetimi; Müfettiş Yardımcılarının işe alınması süreciyle başlar. İşe alım sürecinden sonra çalışma yerlerinin belirlenmesi ile başlayan yetişme süreci, Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavına hazır hale gelmelerine kadar devam eder. Ayrıca, Kurul bünyesinde çalışmakta olan Müfettişlerin de sürekli eğitim yoluyla bilgi seviyelerinin güncellenmesi de İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinin bir parçasıdır. Kurul bünyesinde çalışmakta olan Müfettişlerin mali ve ekonomik alanda meydana gelen değişim ve gelişimleri zamanında izleyerek bunlara en üst seviyede uyum göstermeleri için gerekli önlemler Başkanlıkça alınır. Müfettişlerin kendilerine verilen görevlere ilişkin performansları Başkanlıkça “Performans Sistemi” ile takip edilir.