Görev Alanına İlişkin Gelişmelerin İzlenmesi

Kurul görev ve yetki alanı içerisinde bulunan konularla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında; teori ve uygulamada ortaya çıkan gelişmeleri takip etmek üzere görevlendirmelerde bulunur. Yapılacak görevlendirmeler sonrasında Müfettişlerden konuya ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı öneri ve araştırma raporu istenebilir. Kurul ortaya çıkan eğilimlerin izlenip değerlendirilmesinden elde edilen sonuçları; verimliliğin ve etkinliğin arttırılmasına yönelik olarak kullanır.