İlke ve Standartlar

Genel

İlke ve Standartların temel amacı; yapılacak olan görevlendirmelerde; Vergi Müfettişlerinin, iş ve işlemlerini verilen görevin amacına uygun şekilde, verimli, etkin ve uygulama birliği içinde, mesleki etik ilkeler de gözetilerek gerçekleştirmesinde yol göstermektir. Vergi Müfettişi, yapmakta olduğu iş ve işlemlerde adalet ve güven ilkelerinden taviz vermeden hareket ederek görevini bu ilkelerle çelişmeyecek şekilde sonuçlandırır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen standartlar; Kurul bünyesinde çalışmakta olan Vergi Müfettişlerince eksiksiz yerine getirilir.

Kurul Başkanlığı görevin kontrolü ve göreve ilişkin performansın ölçülmesi işlemlerinin yanında; görevler sırasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik hareket ederek, yönetim süreçlerinin getirdiği sorunlara yardımcı olacak çözüm önerilerini ortaya koyar.

Kurul Başkanlığı, kamu yararına hizmeti ön planda tutan bir anlayış içerisindedir. Kurul Başkanlığı bu anlayıştan hareketle; görev alanında bulunan yolsuzlukların üzerine kararlılıkla giderek yolsuzluğun önlenmesi ve benzer durumların daha sonra ortaya çıkma ihtimaline karşın önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapar.