İlke ve Standartlar

Etik İlkeler

Bir kurumun güvenirliği; kurumda çalışan kişilerin tutum, davranış ve güvenirliği ile ölçülebilir. Bu açıdan bakıldığında; güvenilir bir Kurum olabilmek, çalışanların belirlenen etik değer ve ilkelere azami derecede uyumunu temin eden güçlü bir kurumsal kültürün oluşturulması ile mümkündür. Vergi Denetim Kurulu, Vergi Müfettiş Yardımcılığı sürecinden başlayarak Kurul mensuplarının etik değer ve ilkeleri özümsemiş, her yönüyle yetişmeleri için gerekli tedbirleri alır.

Vergi Müfettişleri; bağımsızlık ve objektiflik gibi etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalarak, iş ve işlemlerini nezaket ve saygı kuralları çerçevesinde gerçekleştirirler. Verilen görevlerin mesleki etik ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmesi Vergi Müfettişliği kimliğinin vazgeçilmez unsurlarından biridir.