Eğitim Stratejisi

Eğitim çalışmaları, temel eğitim çalışmaları ve sürekli eğitim olarak iki aşamada ele alınmakta; temel eğitim yetişme dönemindeki adaylar için, sürekli mesleki eğitim ise, bütün Vergi Müfettişleri için ayrı ayrı planlanıp yürütülmektedir. İlk eğitim devresinde alınan mesleki eğitim sonraki dönemlerde uygulamaya yönelik olarak yapılan çalışmalarla devam eder.

Temel eğitim çalışmaları “Vergi Müfettiş Yardımcıları” tarafından mesleki bilgi, etik ilkeler ve temel mesleki niteliklerin kazanılması ve Müfettiş Yardımcılarının en mükemmel şekilde yetiştirmesi için Kurul tarafından planlanır. Temel eğitim çalışmaları sırasında ayrıca; Ülkemiz ve Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, kamu maliyesinde yaşanan değişimler ile güncel ekonomik konulara ilişkin bilgilendirmelerde bulunulur. Temel eğitim çalışması ile Kurul; Müfettiş Yardımcılarına mesleki konularda bilgi ve beceri kazandırılmasının yanında sosyal açıdan gelişimlerini de amaçlar.

Vergi Müfettişleri, Kurul bünyesinde gerçekleştirilen ve bütün meslek hayatları boyunca süren eğitim çalışmalarına katılırlar. Vergi Müfettişlerinin eğitim süreci, yeterlik sınavının başarılarak Vergi Müfettişliğine atanma ile birlikte sona ermemekte, daha da zengin ve uzmanlaşmaya yönelik bir içerikle Müfettişin bütün meslek yaşamı boyunca sürmektedir. Sürekli eğitimin planlanması sırasında iki husus öncelikle göz önünde bulundurulur. Bunlardan birincisi, Kurulun kendi ihtiyaçlarının analiz edilmesidir. Mesleki eğitimin içeriğinin ve yoğunluğunun belirlenmesinde öncelikle kurumun işlevleri ve görev alanı esas alınır. İkinci husus ise, Vergi Müfettişlerinin kendilerini “uzmanlaştırmak” istedikleri alanlar olup olmadığının veya bu yönde daha önce kendiliğinden başlattıkları kişisel çalışmalar bulunup bulunmadığının izlenip değerlendirilmesidir.