Denetim Stratejisi

Vergi denetimine ilişkin iş ve işlemler; 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, vergi kanunları ve ilgili diğer mevzuatta yer alan esaslara uygun olarak yürütülür. Vergi Denetim Kurulu, değişen küresel ve ekonomik koşullara karşın; sürekli yenilenen ve gelişen mevzuata hızlı bir şekilde adapte olabilen ve gelişen koşullara farklı denetim teknikleri geliştirerek cevap verebilen yenilikçi bir yapıdadır.

Vergi Denetim Kurulu, incelenecek mükelleflerin seçiminde ve mükelleflere ilişkin vergi denetim süreçlerinde, teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanmaktadır. Kurul, risk analiz sonuçlarına bağlı olarak tespit edilen mükellef kitlesinin sürekli olarak ve etkin bir vergi denetimine tabi tutulması esasına göre çalışır. Mükellef kitlesinin tespitinde çeşitli kaynaklardan toplanan veriler tasnif edildikten sonra muhtelif analizlere tabi tutularak, elde edilen sonuçlara göre çapraz kontroller gerçekleştirilir. Bu analiz ve kontroller sonucunda mükellefler risk unsurlarına bağlı olarak gruplara ayrılmakta ve incelenmesi gereken mükellefler tespit edilmektedir. Kurulun vergi denetim stratejisi; mükellefi cezalandırmaya yönelik bir yaklaşımdan ziyade; mükellef beyanlarının, mükellefin hesaplarına uygunluğunun tespitine yöneliktir.

Vergi Müfettişleri, işlemlerin yürütülmesinde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere sahip olmanın yanında; her türdeki görevi nitelikli şekilde yürütmek üzere gerekli mesleki bilgi ve uzmanlıkla donatılırlar.