Çalışma Standartları

Vergi Müfettişi, görevi dolayısıyla öğrendiği meslek sırlarının saklı kalmasında titiz davranır. Görev konuları ve içerikleri hakkındaki bilgileri üçüncü kişilere karşı gizli tutar. İhbar ve şikayetlerin değerlendirilmesinde ve paylaşımında muhbir ve şikayetçinin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde hareket eder.

Vergi Müfettişi için asıl olan teftiş edilen kişilerin iyi niyeti ve masumiyetidir. Bu kişilerden ancak elde edilen deliller çerçevesinde şüphe etmek mümkündür. Vergi Müfettişi, görev konusuna ilişkin elde ettiği bilgi, belge ve kayıtlara temkinle yaklaşır. Vergi Müfettişi, görev konusunu her yönüyle inceler, araştırır ve değerlendirir. Görev konusuna ilişkin önceki dönemlerde yapılan benzer çalışmalar mevcutsa bunları da çalışması sırasında dikkate alarak kanaat oluşturur.