Araştırma Geliştirme (AR-GE) Stratejisi

Maliye Bakanlığının ekonomik ve mali alanda yaşanan gelişmelerde kilit rolü bulunmaktadır. Bakanlığın bu kilit rolü Vergi Denetim Kurulunu, vergi denetimi yanında danışma birimi olarak da etkin şekilde çalışmaya yöneltmektedir. Ekonomik ve mali alanda yaşanan gelişmelerin yakından takibi ar-ge çalışmaları ile gerçekleştirilmekte olup, çalışma plan ve programlarında, eğitim politikasıyla da bağlantılı olarak ar-ge çalışmalarına yer verilmektedir. Ar-ge çalışmaları Bakanlığın ve Kurulun ihtiyaç duyduğu konular öncelikli olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.