Etkinlikler

Vergi Denetim Kurulu Değerlendirme Toplantısı Nevşehir’de yapıldı

Genel Çalışma Planı kapsamında  Vergi Denetim Kurulu çalışmalarınnın etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesi amacıyla gerekli periyodik zamanlarda yapılan Değerlendirme Toplantısı 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirildi.  

 

Kayseri Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıya Kurul Başkanı Sayın Hüseyin KARAKUM, Kurul Başkan Yardımcıları Sema KÜÇÜK, Yakup AKPINAR, Cem YILDIZ, Osman KIRBIYIK, Fatih KAYA ve Behçet BAL ile birlikte Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanları, Grup Başkan Yardımcıları ve Başkanlıkta görevli Vergi Müfettişleri katıldılar.

 

Toplantıda Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Behçet BAL tarafından Vergi Denetim Kurulu’nun 2014 yılı çalışma sonuçları değerlendirilerek geleceğe yönelik beklentiler üzerinde durulmuştur.

 

Yine toplantıda aşağıdaki konularda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin sunumlar yapılmıştır.

 

  • Sahte Belge Düzenleme İncelemelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Marmara Grup Başkanı Sayın Mehmet Ali ÇETİN)

 

  • Sahte Belge Kullanma İncelemelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Kocaeli Grup Başkanı Sayın Mehmet Fatih İSLAMOĞLU)

 

  • VDKBİS İnsan Kaynakları Modülü Çalışmaları

(Vergi Müfettişi Abdullah SARAÇ)

 

  • Takdir Komisyonuna Sevk Konusunda Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

(Vergi Müfettişi Suat SARIGÜL)

 

  • İhbar ve İnceleme Talepleri Değerlendirme Komisyonu Yönerge Güncelleme Çalışmaları

(Vergi Müfettişi Bayram GÜLÇİÇEK)

 

  • İhbar ve İnceleme Talepleri Değerlendirme Komisyonu Çalışmalarının VDKBİS'e Entegrasyonu

(Vergi Müfettişi Ahmet AYDINLI)

 

  • Vergi Müfettiş Yardımcılarının Eğitimi

(Ankara Eğitim Grup Başkanı Sayın Murat OLGUN)