Hollanda Çalışma Ziyareti

Hollanda Vergi ve Gümrük İdaresine Gerçekleştirilen Fiscalis Çalışma Ziyareti

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde elektronik denetim altyapısının kurulmasına dair gerçekleştirilen faaliyetlere ışık tutması amacıyla 31 Ağustos- 4 Eylül 2015 tarihlerinde Hollanda’nın Utrecht kentine Kurul Başkanımız Sayın Hüseyin KARAKUM Başkanlığında bir heyetle Fiscalis çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Hollanda Vergi ve Gümrük İdaresi’nde Elektronik Denetim’den sorumlu üst düzey yetkililer ve denetçilerin katıldığı çalışma ziyaretinde, ülkemizde uygulanması mümkün olacağı düşünülen elektronik denetim yöntem ve teknikleri hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Fiscalis çalışma ziyareti kapsamında aşağıdaki hususlarda Hollanda Vergi ve Gümrük İdaresi yetkililerince sunumlar yapılmıştır:

 

-          Hollanda vergi sistemi ve Hollanda’da vergi denetimi,

-          Hollanda Vergi ve Gümrük İdaresinin idari yapısı,

-          Vergi denetim standartları,

-          Vergi denetiminde yasal altyapı,

-          Mükelleflerin hak ve yükümlülükleri,

-          Vergi denetiminde uzlaşma müessesesi,

-          Vergi incelemesi amacıyla mükellef seçiminde kullanılan risk analiz yöntemleri,

-          Hollanda’da elektronik denetim altyapısı ve yasal zemini,

-          E-denetimin aşamaları,

-          E-denetim amacıyla mükelleflerden elektronik ortamda alınabilecek veriler,

-          Etkin bir vergi incelemesini mümkün kılacak şekilde mükelleflerden alınan verilerde üst düzey kalite ve standardın sağlanması,

-          Elektronik denetimi gerçekleştirecek uzman personel ve denetçilerin eğitimi,

-          Hollanda’nın ileri düzeyde kullandığı elektronik denetim araç ve yöntemleri,

-          E-denetimde kullanılan veri analizi ve görsel yazılımları,

-          Denetim süreçlerinde asgari bir standart ve kaliteyi sağlamak ve takip etmek üzere kullanılan denetim yönetimi yazılımları.

-          Örnek olaylar üzerinden elektronik denetimle sonuçlandırılan vergi incelemeleri.