Etkinlikler

7.Promosyona Mensup Vergi Müfettiş Yardımcılarının Kişisel Gelişim ve Motivasyon Eğitimi

Kurul Başkanlığımızca temel eğitimlerini tamamlayan ve 29 ilde bulunan Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek 7.Promosyona mensup Vergi Müfettiş Yardımcılarına yönelik olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler Konferans Salonunda 14-15 Nisan 2015 tarihinde kişisel gelişim ve mesleki motivasyon eğitim programı düzenlenmiştir.
Programa ait konuşmacı ve konuşma içeriğine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır: