Duyurular

Büyük Ölçekli Şirketlerin Vergisel Denetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Söz konusu Çalıştayda büyük ölçekli mükelleflerin vergi denetiminde yaşadığı sorunlar ile bu sorunların nasıl çözülebileceği konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Çalıştaya, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin KARAKUM, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları Selçuk TAŞKIRAN ve Süleyman DEMİR ile Ankara, İstanbul ve İzmir Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurt dışı Kazançlar Grup Başkanları katılmışlardır. TÜSİAD adına ise Vergi Çalışma Grubunun 35 üyesi Çalıştaya iştirak etmişlerdir.