Başkanlık Merkez ve Ankara Birimleri Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Sınava (Sözlü) Girmeye Hak Kazananlar

İLAN 

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Merkez ve Ankara Birimleri ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sınava (Sözlü) Girmeye Hak Kazananlara Ait İsim Listesi ve Sınav Takvimi 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunan ve sınava girmeye hak kazananların sınav tarihi ve saati ile sınav yeri; 

1) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ilişkin olanlar Bakanlık Sağlık Merkezi Köşesindeki İlan Panosunda, 

2) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Merkez ve Ankara Birimlerine ilişkin olanlar ise Başkanlığın Merkez ve Ankara Hizmet Birimlerindeki İlan Panolarında, 

ilan edilmiştir. 

Sınava katılacakların sınav gün ve saatinde sınav yerinde geçerli bir kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekmektedir. 

İlgili mevzuatı uyarınca ilanen tebliğ olunur.