Duyurular

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

9 Ocak 2017’de VDK  Başkanlığı merkezi ve bağlı 45 Grup Başkanlığında eş zamanlı olarak hizmete alınmıştır. 

EBYS ile;

- VDK bünyesinde her türlü rapor ve evrak elektronik imzalı olarak üretilmektedir.

- Yöneticilerimiz ve 8500 vergi müfettişimiz düzenledikleri belgelerde elektronik imza kullanmaktadır.

- Yazışmalarımızın büyük bölümünü gerçekleştirdiğimiz Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) ile tam entegrasyon sağlanmış, rapor ve belgeler anlık olarak iletilmeye başlanmıştır.

- Diğer kurum ve kuruluşlarla Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) üzerinden elektronik belge alışverişi yapılabilmektedir.

EBYS ile kurum içi ve kurum dışı evrak daha hızlı ve daha güvenli iletilmekte ve böylece; verimlilik, güvenlik, zaman ve para tasarrufu sağlanmaktadır.


EBYS Kapsamında ilk Elektronik İmzalı 

Vergi İnceleme Raporumuz GİB’e Ulaşmıştır!