Başkanlık Merkez ve İstanbul Birimleri Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanların Başvuru Sonuçları

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Küçük Ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları/Marmara-Boğaziçi-Haliç-İstanbul-Anadolu-Maltepe Grup Başkanlıkları Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Başvuruda Bulunanların Başvuru Sonuçları

Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunanların başvuru sonuçları Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Hizmet Binası İlan Panolarında ilan edilmiştir.