Duyurular

Başkanlık Merkez ve Ankara Birimleri Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanların Sözlü Sınav Sonuçları

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Merkez ve Ankara Birimleri Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanarak 13-19/03/2018 Tarihleri Arasında 375 Sayılı KHK'nın Geçici 23 üncü Maddesi Uyarınca Yapılan Sözlü Sınava Katılanlara İlişkin Sonuçlar Başkanlığın Merkez ve Ankara Hizmet Birimlerindeki İlan Panolarında ilan edilmiştir.

​Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Merkez ve Ankara Birimleri Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanarak 13-19/03/2018 Tarihleri Arasında 375 Sayılı KHK'nın Geçici 23 üncü Maddesi Uyarınca Yapılan Sözlü Sınava Katılanlara İlişkin Sonuçlar Başkanlığın Merkez ve Ankara Hizmet Birimlerindeki İlan Panolarında ilan edilmiştir.