Duyurular

Tutanak Taslağı ve Rapor Özeti Mükellef Portaline Eklenmiştir

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Vergi Müfettişlerince hazırlanan “Tutanak Taslağı”, “İnceleme Tutanağı” ve “Rapor Özeti” Mükellef Portalı üzerinden mükelleflerimizin erişimine açılmıştır.