SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

 

7 Eylül 2013 tarihinde yapılan Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınav sonucunda, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınavları “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Çukurambar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:33 Çankaya / Ankara”  adresinde 14 Kasım 2013 tarihinde saat 09:00’da başlayacaktır.

Adaylar sözlü sınav gününü www.vdk.gov.tr adresinden TC Kimlik Numarası ile sorgulamak suretiyle öğreneceklerdir.

Adayların, aşağıda belirtilen belgeleri sözlü sınava katılacakları gün, görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir.

a)      Yükseköğrenim diploması, mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (gerekmesi halinde denklik belgesi)

 

b)      Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi,

 

c)      Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

 

Ayrıca Sözlü Sınava katılacak adaylardan;

Sağlıkla ilgili, vergi müfettişliği görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyan, adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,  erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyan alınacaktır. Bu beyanlar, adayın sözlü sınava katılacağı gün Eğitim ve Sınav Hizmetleri Şubesinden temin edilecektir. (Sağlık Kurumlarından, Askerlik Şubelerinden, Adli Mercilerden resmi evrak getirilmesine gerek yoktur)

           Sözlü Sınav gününü öğrenmek için tıklayınız.

İLAN OLUNUR, ANKARA, 11/10/2013